LANERATZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA: ZORROTADA ETA PINTURA INDUSTRIA-SEKTOREA

Deskribapena

45 urtetik gorakoei, iraupen luzeko langabeei, desgaitasunen bat duten pertsonei eta/edo parte hartzen duten gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden pertsonei beharrezko mekanismo eta tresna guztiak ematea pintore/zurrustari lanbidean aritzea ahalbidetuko dien lanbide-kualifikazioa lortzeko. Horretarako, beharrezko ezagutza teorikoak eta praktikoak eskuratuko dituzte, bai eta beharrezkoak diren trebetasunak ere, pintura-azalera motak prestatzearekin eta erabili beharreko ekipoekin lotuta, ontzigintzaren eta/edo industria-eraikuntzaren sektoreko lanpostuan beharrezkoak diren segurtasun-baldintzen eta ingurumen-jardunbide egokien barruan.
 

Erakundea:BIZKAIKO SENEGALDARREN BATASUNA

Herria:Barakaldo

Izena emateko irekiera:2023-11-08

Izen-emate itxiera:2024-05-31

Telefonoa:689933691

Emaila:presiwade2000@yahoo.fr

Enplegu programa

  • GAITASUN DIGITALEI BURUZKO PRESTAKUNTZA

    40 orduko tailer bat da, ikasleek tresna teknologiko nagusiak lan-eremuan eta eremu pertsonalean erabiltzeko oinarrizko gaitasunak eta gaitasunak eskura ditzaten.

  • BERDINTASUNARI BURUZKO PRESTAKUNTZA

    10 orduko tailerra da, eta helburua da parte-hartzaileak sentsibilizatzea berdintasunean egoteko eta jarduteko beharraz, bai esparru profesionalean, bai

  • PRESTAKUNTZA KUALIFIKATZAILEA

    Lanbide-gaikuntza ZURRUSTARI GISA ETA PINTURA METALEZKO EGITURETAN APLIKATZEA (180 ordu). 3 prestakuntza-modulu izango ditu: 1. modulua: Gainazaleko tratamenduak. 2. modulua: Pintura eta akaberak. 3. modulua: Laneko arriskuen prebentzioa, kalitatea eta ingurumena.

Baldintzak

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa edo enplegu-hobekuntzan izena emanda egotea, Bizkaian erroldatuta egotea eta baldintza hauetakoren bat betetzea: 45 urtetik gorakoa izatea, iraupen luzeko langabea, desgaitasuna duen pertsona eta/edo gizarte-bazterketako arriskuan dagoen kolektiboa.

Izena eman

Izena emanda zaude dagoeneko